'n inisiatief om 'n brand audit te doen neem baie selfvertroue en 'n sterk wil om te wen. 

Wie het die brand audit inisiatief vir Goede Hoop Vrugte goegekeur?

Hoe het die respondante die brand audit ervaar?